Asbestsanering

asbestplater

I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall.

Asbest (eller eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering. Private kan selv rive asbest fra egen bolig uten spesiell tillatelse og uten å følge lovpålagte krav.

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefaler dog Arbeidstilsynet at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger forskriftens krav til håndtering. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt. For andre enn private boligeiere, er det et krav at bestemmelsene i Asbestforskriften følges. Virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale, skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Vi har slik tillatelse og er godkjent av Arbeidstilsynet for arbeid med asbestholdig materiale.

Vi har kompetanse og utstyr til å foreta både innvendig og utvendig sanering av asbestholdig materiale på forskriftsmessig måte. En ofte forekommende oppgave, er fjerning av eternittplater – gjerne i forbindelse med rehabilitering av fasader. Vi tar hånd om materiellet og transporterer det til godkjent deponi.

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163