Aschimgården

Aschimgården er det største boligprosjektet vi så langt har gjennomført.

 Bygningen ligger som bildet viser fint plassert i Jevnaker sentrum. Den inneholder 12 leiligheter samt et forretningsområde i 1.etasje. Vi er stolte av å ha tilført Jevnaker sentrum dette bygget!

Aschimgaarden2 

 

 

Vi etterlever The General Data Protection Regulation (GDPR). Vi bruker ikke cookies

og deler ikke persondata.

Vi registrerer antall besøkende på vår hjemmeside, men ikke hvem det er. 

     

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163