Membraner

Beskyttelse mot fukt/vann eller andre væsker.

Gjennomtrengning av fukt/vann er en hovedårsak til skader på bygninger. Vi kan legge membraner fra Sika Norge AS som effektivt hindrer gjennomtrengning både på terrasser, i baderom og i ulike andre bruksrom.

Bildet nedenfor  viser en ferdig terassemembran.

terrasse
Terrassemembran           
            

Bildet nedenfor viser en lagt membran på et baderomsgulv

baderomsmembran
Baderomsmembran           


Vi legger også membraner som underlag for torvtak:


 torvtak
Torvtakmembran           
            

Også ulike andre rom trenger membraner for tetting.

Bildet nedenfor viser en ferdig lagt  membran på et verkstedgulv.

verkstedgulv
Verkstedgulv

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163