Annen ekspertise

Branntetting
Vi er godkjent for branntetting av gjennomføringer i gulv, vegger, og tak for elektriske kabler, rør og kanaler. Tetting av dører, vinduer og luker.

 
Fuging

Vi tetter sprekker rundt vinduer, dører og betongelementer m.m. for å hindre at trekk, fukt, samt inntrenging av eksos eller andre gasser.

Piperehabilitering

Vi er godkjent for rehabilitering av piper, med de fleste kjente metoder som finnes på dagens marked.

 
Radon

Vi utfører også tiltak mot Radon. Både enkle tiltak som tetting av sprekker og innsetting av ventiler, og mer omfattende tiltak som etablering av radonbrønner og balanserte ventilasjonsanlegg med og uten varmepumpe.

Hyttekatalog

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163