Geografisk arbeidsområde

Vårt primære arbeidsområde omfatter kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole, samt Asker og Bærum, Oslo, Buskerud fylke fra Drammen til Hallingdal, men vi utfører oppdrag også i øvre deler av Akershus samt Hedmark og Oppland fylker.

Vi er imidlertid i stand til å gjennomføre oppdrag også andre steder – gjerne i samarbeid med lokale entreprenører slik det ble gjort på Oppdal Jernbanestasjon.

Hyttekatalog

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163