Radon

Beskyttelse mot radon
Radon er en luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil konsentrasjonen normalt vare lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Myndighetene antar at det hvert år dør ca. 300 mennesker av lungekreft på grunn av radonstråling i boliger.

Krav til akseptabelt radonnivå i boliger, er derfor vesentlig skjerpet. Den nye tiltaksgrensen ligger på 100 Bq/M3.

Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen.

Vi kan skjerme boligen med radonmembran fra Sika Norge AS.

Bildet nedenfor viser legging av radonmembran i et nybygg. Skjerming i eksisterende boliger skjer på samme måte. Alle skjøter og gjennomføringer sveises med varmluft.

radontetting

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163