Uttalelse fra Sollia Borettslag

Uttalelse fra Sverre Steinbakken – styreleder Sollia Borettslag AL


Prosjektet med renovering av de 4 blokkene i Sollia Borettslag er det største styret noen gang har gitt seg i kast med. Vi skulle etterisolere alle yttervegger, skifte alle vinduer og verandadører, indre og ytre gatedører og legge nytt tak samt utvide taket over balkongene i 3. etasje.
Styret planla renoveringen sammen med Boligbyggelaget (RINGBO BBL) som også utformet alle anbudsdokumentene.  Det kom inn tilbud fra 2 aktuelle firma. Etter hvert ble det klart at vi skulle velge Brørby & Sønn AS som entreprenør.

Grunnen til at vi valgte E. Brørby & Sønn AS var at vi hadde informasjon om at de var svært gode på stålpaneler. De var vesentlig bedre på pris og hadde kortest byggetid, som har betydning for renter på byggelånet. Vi stolte på at de kunne levere tilfredsstillende snekkerarbeid med dører, vinduer og trepaneler.

Arbeidene startet den 1. September 2007 og ventes avsluttet innen 15. Mars 2010.

Gjennom hele byggeprosjektet har vi hatt et godt samarbeid med firmaets ledelse og leder på byggeplassen. Alle arbeidsfolk som vi har hatt kontakt med har vært svært hyggelige og imøtekommende. Det er blitt holdt informasjonsmøter for beboerne i oppgangene etter hvert som arbeidet har gått framover.

De innvendige arbeider har berørt alle beboere på en spesiell måte. Dette arbeidet er utført på en utmerket måte av hyggelige snekkere. Resultatet er nye vinduer med listverk og en bedre isolasjon ble merket fra første dag.
De utvendige arbeider har gitt blokkene et flott nytt utseende. De løsninger som er valgt på stålpaneler og utvendig trepanel, har gitt blokkene en vesentlig ansiktsløfting.

Heradsbygda den 13.okt 2009


Sverre Steinbakken
Styreleder Sollia Borettslag AL

Hyttekatalog

Huskatalog

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163