Vaktmester- og driftsavtaler

Det er lønnsomt å bevare verdier gjennom et hensiktsmessig ettersyn og vedlikehold for å øke en bygnings levetid og unngå kostbare utskiftinger og rehabiliteringer.

Hjemmesiden beskriver våre kompetanseområder og vi kan innenfor disse, tilby en gunstig ettersyns - og vedlikeholdsavtale hvor vi påtar oss ansvaret for å avdekke og utbedre skader før de får store økonomiske konsekvenser.

Bruk vår kompetanse, erfaring og vårt renommé som leverandør av kvalitet til konkurransedyktige priser siden 1947, til å bevare dine verdier!

Nedenfor kan du se bilder av noe av utrustningen vår i bruk.

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163