Varmepumper

Vi leverer og og foretar sikker montering av varmepumper for oppvarming eller kjøling både til privatboliger, boligblokker og næringsbygg.

For borettslag vil vi spesielt fremheve lønnsomheten i å erstatte fyrkjeler med luft-vann varmepumpe for produksjon av varmt vann til vannbåren varme eller tappevann.

 

I Norge har vi vært vant til å kunne sløse med strømmen uten at det har hatt store økonomiske konsekvenser. Det er trolig hovedårsaken til at bruk av varmepumper har vært og er mer vanlig i en rekke andre land.

Flere og flere blir nå oppmerksom på at man med en varmepumpe får

  1. Lavere strømregning
  2. Avhengig av utetemperaturen får du ca 3 – 3,5 kw varmeeffekt i din bolig for hver kw du tilfører varmepumpen
  3. Et bedre inneklima
  4. Du får en lun og jevn varme hele vinteren. Om sommeren kan varmepumpen fungere som aircondition og med et lavt energiforbruk kan du holde en komfortabel innetemperatur.
  5. Takket være Toshibas unike filterteknologi får du en inneluft som ikke bare holder en behagelig temperatur, men som også er ren.


Ved å montere en varmepumpe, gjør du samtidig en innsats for miljøet når du reduserer ditt energiforbruk.

Vi har personell som er sertifisert gjennom ISOVATOR etter de nye reglene for å jobbe med varmepumpeutstyr/kjølemedier (F-gass forordningen).

 
Vannbåren varme og varmt tappevann

Vannbåren varme er komfortabel varme. Vannet som sirkulerer gjennom gulvvarmerør eller radiatorer kan bli varmet opp av ulike energikilder: Strøm, oljefyr eller gammeldags vedkjel – og varmepumpe.

Normalt benyttes 60% av det totale energiforbruket i en bolig til oppvarming, inklusive tappevannsproduksjon. Våre løsninger fra kWsmart og NIBE kan kobles opp mot alle nye eller eksisterende vannbårne anlegg og erstatte den gamle oljefyren. Ved å investere i en kWsmart luft-vann eller Nibe luft-vann / væske-vann varmepumpe får man lavere energiforbruk fra første driftsdag.

Luft-vann varmepumper – energi fra luften
Luft-vann varmepumper fra Nibe Split og kWsmart henter energien fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Løsningen benyttes også til å varme tappevann.

 
Væske-vann varmepumper - lagret solenergi

Fornybar energi hentes ut fra energibrønner i fjell, fra jord, sjø, grunnvann eller gråvann. Varmen som tas ut er lagret solenergi. Ved å investere i en væske-vann varmepumpe fra Nibe kan man redusere energiforbruket til oppvarming av bolig og tappevann med 60-75%. Dette er den mest energisparende løsningen for oppvarming av bolig og tappevannsproduksjon.

 
Behagelig inneklima - året rundt

Norske vintre byr ofte på svært vekslende temperaturer, og særlig i overgangene mellom årstidene kan det være vanskelig å holde en jevn innetemperatur

For privatboliger hvor det ikke er montert oljefyr, er den enkleste løsningen en luft-luft varmepumpe fra Toshiba, som automatisk tilpasser varmeeffekten – ikke bare på de kaldeste dagene, men også når behovet er mindre. Ny teknologi fra Toshiba sikrer full komfort med minimalt energiforbruk og har en dokumentert positiv effekt på inneklimaet, sommer som vinter.

 
Varmepumpe som luftrenser

Dårlig inneklima kan påvirke helsen. Vanlig inneluft inneholder store mengder partikler, for eksempel pollen, støv og bakterier. Det er nettopp mengden av partikler som avgjør hvor sunt inneklimaet er og tradisjonell lufting gjennom åpne vinduer og dører kan gjøre dette verre.

Alle Toshibas varmepumper har effektive filtersystemer som fanger opp inntil 54 % av partiklene i luften. Dette gjør stor forskjell for blant annet pollenallergikere, og er grunnen til at Toshibas mest avanserte modeller er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

 

Service og vedlikeholdsavtale

Det er ikke nødvendig med serviceavtale for at Toshibas produktgaranti på 5 år skal gjelde.  Men som med all annen mekanisk utrusting, krever også en varmepumpe et visst ettersyn for å opprettholde jevn og stabil drift. Vår montør vil gi deg anvisning i hvordan du selv kan utføre enkle vedlikeholdstiltak som f.eks rensing av filtre. Mange ønsker likevel hjelp av en fagmann til å få gjennomført en mer omfattende service på anlegget. Vi tar ansvar for alle anlegg vi har montert, og kan tilby deg en service- og vedlikeholdsavtale til en gunstig pris.

Uavhengig av hva du velger å gjøre i garantiperioden, vil det etter endt garantiperiode være en fordel med service på anlegget hvert 2.-4. år (avhengig av plassering, bruk og innemiljø)


Toshiba har ledet utviklingen innen varmepumper i 25 år. Kjøper du en varmepumpe fra oss, får du ikke bare den beste varmepumpen, men du får også 5 års produktgaranti.

Det er viktig for vårt firmas renommé at vi kan innestå for våre produkter, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Vi er autorisert forhandler av produkter fra Toshiba og Nibe, og vi kan gi deg råd og anvisninger både mht hvilken modell som passer best for ditt behov, samt hvordan den bør monteres for å gi best mulig effekt. Kjøper du av oss, vil monteringen skje ved en sertifisert montør som er ansatt hos oss, og som er opptatt av at du som kunde skal være fornøyd!

Du sparer inn den investering som varmepumpen representerer i løpet av 3 – 5 år, og når vi vet at varmepumpen har en forventet levetid på fra 12 – 15 år, vil du i mange år få mange kw med gratis varme.

Vil du lese mer før du tar kontakt og ber oss komme på en gratis og uforpliktende befaring, klikk deg inn på: www.toshibavarmepumper.no .

Copyright © 2014  Brørby & Sønn AS  Tlf  61 31 07 10   e-post
Org. nr 979 697 163